Zajęcia dodatkowe

ROK SZKOLNY 2018/19

 1/ Zajęcia dla kl.1: Podstawy programowania, rozwijanie myślenia komutacyjnego, korzystanie z TIK. –  piątek  6, 7 lekcja – (p. I Kowol)
2/ Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla klasy Va –  poniedziałek 7 lekcja (p. K. Piątek)
3/ Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego w klasie VII  – wtorek, 1 lekcja (p. A. Andryszczak)
4/ Kółko polonistyczne – przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty (dla uczniów klasy VIII, piątek, 1 lekcja (p. A. Andryszczak)
5/ Zajęcia dodatkowe z języka polskiego: dydaktyczno – wyrównawcze dla klasy VIII – środa, 8 lekcja (p. A. Andryszczak)
6/ Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów z języka niemieckiego dla uczniów klas IIIA i IIIB– środa 1 lekcja (p. E. Lesik)
7/ Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla klasy IIIb – poniedziałek 8 lekcja (p. K. Piątek)
8/ Minisiatkówka  – wtorek 15.05-16.35, sobota 10.00- 11.30 (p. R. Dybowski)
9/ Zajęcia dodatkowe dla uczniów kl III gim z języka angielskiego przygotowujących się do konkursu przedmiotowego – wtorek 8 lekcja (p. D. Sawicka)
10/ Edukacja regionalna  klasa II -piątek 1 lekcja (p. D. Steinert)
11/ Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (p. M. Kukowka) grupa 1 poniedziałek – 1 lekcja, grupa 2 – wtorek 1 lekcja, grupa 3 – poniedziałek 8 lekcja, grupa 4 – środa 7 lekcja.
12/ Zajęcia logopedyczne (p. K. Matusek) – grupa 1 (klasa I) wtorek 12.30-13.15 – co dwa tygodnie, grupa 2 (klasa II) wtorek 12.30-13.15 – co dwa tygodnie, grupa 3 (klasa VI) poniedziałek 14.20-15.10 co dwa tygodnie, grupa 4 (klasa V) środa 14.20-15.10 co dwa tygodnie

13/ Zajęcia z piłki nożnej – poniedziałek, czwartek 15.05 -17.05 (p. C. Białas)