Dowozy

Dowozy uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubecku
– rok szkol. 2019/2020r.

Dowozy

 I zmiana       
7:15 Pawełki                   7:30 Glinica                                                                                

Odwozy

I zmiana                                                                                            II zmiana

14:10   Glinica, Pawełki                                                                    15:05 Glinica, Pawełki

autobus