Informacje dla Rodziców

Ważna informacja dot. ubezpieczenia dzieci i uczniów na nowy rok szkolny 2019/2020.

LUBECKO PRZEDSZKOLE

LUBECKO SZKOLA

OWU EDU Plus 2019_05


Przedstawiam Państwu Decyzję Śląskiego Kuratora Oświaty z dn. 17 czerwca 2019r. dotyczy zmian terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego – klasa III gimnazjum

Dokumenty:

decyzja_gim

zalacznik_gim


Przedstawiam Państwu Decyzję Śląskiego Kuratora Oświaty z dn. 17 czerwca 2019r. dotyczy zmian terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego – klasa VIII

Dokumenty:

decyzja

zalacznik_do_decyzji


Rekrutacja do szkół średnich 2019

Szanowni Państwo!

Firma VULCAN obsługująca system elektronicznej rekrutacji opracowała i udostępniła bezpłatny poradnik dla Kandydatów i ich Rodziców „Jak dostać się do szkoły średniej w 2019 roku?”. Poradnik można pobrać wchodząc na stronę https://2roczniki.pl

Publikacja szczegółowo omawia wszystkie kluczowe kwestie związane z procesem rekrutacji. Znajdą w niej Państwo m.in. podpowiedzi jak skonstruować dobrą listę preferencji, jakich błędów nie popełniać, jak przebiega proces rekrutacji, od czego zależy pierwszeństwo kwalifikacji, jak zwiększyć swoje szanse oraz wiele innych cennych informacji i porad. Zachęcamy do skorzystania z powyższego opracowania.


Drodzy Rodzice,
przekazujemy Państwu linki z cennymi materiałami dot. rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

Źródła dodatkowych informacji:

 • skrzynka internetowa: rekrutacja@men.gov.pl,
 • punkty konsultacyjne w kuratoriach, lista kontaktów dostępna na stronie internetowej www.men.gov.pl/rekrutacja/kontakty-do-kuratoriów,
 • zakładka na stronie internetowej MEN www.men.gov.pl/rekrutacja.

Informator o szkolnictwie zawodowym na terenie Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego i myszkowskiego na rok szkolny 2019/2020

„Wybieram zawód dla siebie”

Wybierz grupę zawodów: … (np. budowlane, kształcenie specjalne)

Wybieram zawód: … (np. stolarz, zawody pomocnicze)

Lista szkół, w których ten zawód występuje: …(…, szkoły specjalne)

Opis zawodu: … (np. wybrany: stolarz, zawód pomocniczy)

Dodatkowo: zakładki z różnymi informacjami dot. kształcenia zawodowego

/strona internetowa RODN „WOM” i SOD/

Dostęp do wyszukiwarki będzie możliwy poprzez stronę internetową danej szkoły

(po zamieszczeniu odpowiedniego linku)


Kompetencje kluczowe – co i jak?

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi materiałami:


Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję,  że na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach w zakładce “Rodzice i uczniowie” rekrutacja, znajdują się nowe dokumenty z 30.01.2019r. dot. rekrutacji.

Proszę o zapoznanie się ze zmianami.

Z poważaniem

Monika Kukowka


REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I PONADGIMNAZJALNYCH  NA ROK SZKOLNY 2019/2020


Drodzy Rodzice,

W trosce o przekazanie Państwu rzetelnej, pełnej informacji dotyczącej rekrutacji – poza informacjami przedstawionymi Państwu podczas naszych planowych spotkań, przedstawiam materiał proponowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
W razie pytań – jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Pozdrawiam
Monika Kukowka


Ubezpieczenie na rok szkolny 2018/2019
Rada Rodziców wybrała na rok szkolny 2018/2019 ubezpieczenie uczniów w axa bezpieczny, wybrano 2 warianty:
skł 32 zł -1% 120zł
skł 55 zł -1% 200zł
Więcej informacji na temat ubezpieczenia można udzielić dedykowany opiekun dla szkoły: Joanna Michalik tel 693737396

Rekrutacja na rok szkolny 2019/20

www.men.gov.pl/rekrutacja


Pomoc materialna dla uczniów – stypendia i zasiłki szkolne
31.08.2018

Załączniki:

1/


2/

3/

4/

5/


Egzaminy w roku szkolnym 2018/2019

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII.

Do egzaminu ósmoklasisty przystępują:

 • uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej
 • uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej
 • słuchacze szkół podstawowych dla dorosłych.
 • Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

  Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

  W latach 2019–2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

  1. języka polskiego
  2. matematyki
  3. języka obcego nowożytnego.

  Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

  Od roku 2022 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z czterech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

  1. języka polskiego
  2. matematyki
  3. języka obcego nowożytnego
  4. jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.Źródło: http://www.oke.jaworzno.pl/www2/index.php/egzamin-osmoklasisty

Egzamin gimnazjalny

W tym roku szkolnym egzamin przeprowadzony będzie w dniach 10-12 kwietnia 2019r.
Szczegółowy harmonogram egzaminów z poszczególnych części oraz informacje o sposobie organizacji i przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego dostępne w dokumencie CKE.


 • Szanowni Państwo,

 • W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi ilości porcji owoców, warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych otrzymywanych przez jedno dziecko w ramach „Programu w szkole” prosimy o przekazanie poniższych informacji rodzicom dzieci uczęszczających do prowadzonej przez Państwa szkoły podstawowej.
  Uprzejmie informujemy, że od roku szkolnego 2017/2018 został uruchomiony nowy „Program dla szkół” w miejsce dotychczas realizowanych programów „Owoce
  i warzywa w szkole” oraz „Mleko w szkole”. W programie mogą uczestniczyć dzieci uczęszczające do klas I-V szkół podstawowych.
  W ramach programu dzieci mogą bezpłatnie otrzymywać owoce i warzywa oraz mleko i produkty mleczne oraz brać udział w działaniach edukacyjnych przeprowadzanych przez szkoły podstawowe mających poprawić wiedzę uczniów na temat zdrowych nawyków żywieniowych, pochodzenia żywności i rolnictwa oraz przeciwdziałania marnotrawieniu żywności.
  Produkty owocowo-warzywne objęte programem to:
  owoce: jabłka, gruszki, śliwki, truskawki
  warzywa: marchew, rzodkiewka, papryka słodka, kalarepa, pomidorki
  soki: owocowe, warzywne, mieszane
  W każdym z 10 tygodni w I semestrze roku szkolnego 2017/2018 dzieciom udostępnia się co najmniej 4 porcje owoców i warzyw. Łączna liczba porcji owoców i warzyw otrzymywanych przez jedno dziecko w ramach komponentu owocowo – warzywnego w I semestrze roku szkolnego 2017/2018 wynosi 45.
  Produkty mleczne objęte programem to:
  mleko białe
  jogurt naturalny
  kefir naturalny
  serek twarogowy
  W każdym z 10 tygodni w I semestrze roku szkolnego 2017/2018 dzieciom udostępnia się co najmniej 3 porcje mleka i przetworów mlecznych. Łączna liczba porcji mleka i przetworów mlecznych otrzymywanych przez jedno dziecko w ramach komponentu mlecznego w I semestrze roku szkolnego 2017/2018 wynosi 40.
  Jednocześnie informujemy, że szczegółowe informacje dotyczące warunków uczestnictwa w „Programie dla szkół” można uzyskać na stronie internetowej http://www.kowr.gov.pl/.


  Ubezpieczenie w roku szkolnym 2017/2018
  Informacja o DOBROWOLNYM ubezpieczeniu NNW uczniów

  Szanowni Rodzice!
  Niniejszym informujemy, że wzorem lat ubiegłych Rada Rodziców naszej szkoły dokonała analizy ofert ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków złożonych przez różne Towarzystwa ubezpieczeniowe.
  Informujemy, że za najkorzystniejszą uznaliśmy ofertę AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., reprezentowanego przez firmę Bezpieczny.pl sp. z o.o.

  INFORMUJEMY, ŻE TO UBEZPIECZENIE JEST DOBROWOLNE, RODZIC MOŻE UBEZPIECZYĆ DZIECKO WE WŁASNYM ZAKRESIE.

  Rodzicom, którzy w minionym roku szkolnym korzystali z ubezpieczenia firmy AXA Ubezpieczenia przypominamy, że ochrona w ramach tej polisy kończy się dn. 31.08.2017r.

  RADA RODZICÓW wybrała dwa warianty ubezpieczenia, które różnią się Sumą Ubezpieczenia:

  • składka 28 zł SU 12000 1% uszczerbku 120 zł
  • składka 48 zł SU 20000 1% uszczerbku 200 zł

  Ubezpieczenie w swoim zakresie obejmuje, między innymi:

  • rany skóry
  • oparzenia, odmrożenia
  • złamania, zwichnięcia, skręcenia
  • wstrząśnienie mózgu
  • uszkodzenia narządów słuchu wzroku
  • utrata zębów stałych
  • pobyt w szpitalu wskutek NNW

  UBEZPIECZENIE OBEJMUJE WYCZYNOWE UPRAWIANIE SPORTÓW BEZ DODATKOWEJ SKŁADKI

  Warunki ubezpieczenia: https://bezpieczny.pl/warunki-ubezpieczenia

  Link do Tabeli uszczerbków: https://bezpieczny.pl/tabela-uszczerbku-lub-uszkodzenia-ciala

  Link do zgłoszenia szkody: https://bezpieczny.pl/szkoda-nnw-szkolne

  wniosek_roszczenie_AXA_bezpieczny.pdf

  Wszelkie zapytania dotyczące zawarcia umowy ubezpieczenia lub szczegółów związanych z ubezpieczeniem prosimy kierować do dedykowanego Opiekuna Szkoły: JOANNY MICHALIK  tel 69373739