Rada Rodziców

Rodzice

 RADA RODZICÓW PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KONSTANTEGO DAMROTA W LUBECKU 2018/2019

Przewodnicząca: p. Karolina Dropała Kowalczuk

Zastępca: p. Rafał Gwóźdź

Sekretarz: p. Joanna Rak

Skarbnik: p. Anna Jelonek

Wysokość dobrowolnej składki rodziców stanowiących fundusz wspierania działalności statutowej szkoły wynosi na:
a) pierwsze dziecko w szkole/przedszkolu w Lubecku – 50 zł,
b) drugie dziecko w szkole/przedszkolu w Lubecku – 30 zł,
c) trzecie dziecko w szkole/przedszkolu w Lubecku – 20 zł,
d) czwarte i kolejne dzieci zwolnione z opłat.

Wpłaty można dokonać jedynie na konto Rady Rodziców na numer:

Nr rachunku bankowego: 48 8288 1014 5001 0132 1555 0001
W opisie wpłaty prosimy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę, do której uczęszcza.