Kolejny sukces językowy Agaty-III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego FOX

Dnia 7 czerwca 2019 w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Częstochowie odbyło się uroczyste wręczenie nagród za udział w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego FOX 2019, organizowanym pod patronatem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, oraz pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.
W konkursie dyplom-III miejsce i nagrodę odebrała uczennica kl III a gimnazjum w Lubecku Agata Pielat wraz z opiekunem. Gratulacje!

Ortograficzne zmagania

10 czerwca 2019r. zostały ogłoszone wyniki IV edycji Szkolnego Konkursu Ortograficznego dla uczniów klas VI-VIII szkoły podstawowej. O tytuł Mistrza Ortografii  od października do maja walczyło aż 52 uczniów, którzy pisali jedno dyktando miesięcznie. Uczniowie mający specyficzne trudności w uczeniu się wypełniali tekst z lukami.  Za każdorazowe przystąpienie do dyktanda uczestnik otrzymywał 20 punktów, od których odejmowane były punkty za popełnione błędy.

 I miejsce i tytuł Mistrza Ortografii Publicznej Szkoły Podstawowej im. Konstantego Damrota w Lubecku otrzymała Julia Jerominek.
II miejsce zajął Dominik Kaczmarzyk, III – Wiktoria Gwóźdź.
Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.

Gratulujemy sukcesów!

Zakończenie roku szkolnego

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2018/2019 rozpocznie się tradycyjnie  mszą świętą w kościele w Lubecku o godz. 8.00. Następnie akademia i spotkania z wychowawcami klas. 

Plan dowozów i odwozów w dniu 19 czerwca:

                                                         DOWOZY

I autobus                                                                                        II autobus

7.40 Kochcice                                                                       7.35 Pawełki ( wszyscy)

7.55 Glinica (VIII, gimnazjum)                                            7.50 Glinica (SP)

8.00 kościół                                                                          7.55 kościół

8.00 szkoła

ODWOZY

I autobus                                                                                        II autobus

ok.10.00  Glinica                                                                  ok. 10.00 Kochcice, Pawełki

10.00 szkoła                                                                         10.10 Kochcice

10.15 Pawełki

10.30 szkoła

Wyprawa po sens dobrego życia…

Program Profilaktyki Zintegrowanej: Archipelag Skarbów 

                W dniach 3-4 czerwca br. uczniowie klasy VIII Publicznej Szkoły Podstawowej im. K. Damrota w Lubecku, uczestniczyli w Programie Profilaktyki  Zintegrowanej- Archipelag Skarbów. W programie wraz z naszą młodzieżą uczestniczyła młodzież klas VIII Szkół z Kochanowic i Kochcic.

Czego uczestnictwo w programie uczy młodzież? – Zdrowego i mądrego stylu życia. A także jak unikać alkoholu, substancji psychoaktywnych, przemocy, cyberprzemocy. Archipelag Skarbów pokazuje, że ich siłą i pięknem jest ich młodość, spontaniczność, otwartość na drugiego człowieka i nadzieja, na podbój świataJ

Archipelag Skarbów jest prowadzony przez 3-4 osobową ekipę specjalnie przeszkolonych trenerów. W dwudniowych warsztatach biorą udział duże grupy młodzieży (ok. 100 uczniów). Podczas czterogodzinnych warsztatów młodzież zamienia się w poszukiwaczy skarbów jakimi są: głębokie szczęście, trwała miłość i realizacja w życiu własnych pasji oraz marzeń. Przekazywana jest młodzieży wiedza o miłości, seksualności, budowaniu relacji opartych na zaufaniu i szacunku. Trenerzy dają młodym konkretne wskazówki, jak radzić sobie z silnymi uczuciami: zakochaniem, złością, gniewem. Omawiają też problemy takie, jak  mechanizmy powodujące uzależnienie od alkoholu i narkotyków.

Jednym z celów programu jest odczarowanie przekazu mediów oraz stylu życia celebrytów. Archipelag Skarbów pokazuje młodzieży, że najważniejsi przewodnicy i autorytety, od których mogą się wiele nauczyć w życiu są wokół nich. Są to rodzice, dziadkowie, wychowawcy, pedagodzy, trenerzy, instruktorzy.

Warsztaty prowadzone są w dynamiczny sposób. Informacje przekazywane są poprzez prezentacje multimedialne, quizy, krótkie filmiki i muzykę. Są też dynamiczne ćwiczenia, do których masowo zgłaszają się ochotnicy – nagradzani z udział nie tylko brawami, ale także prezentami. Młodzież jest zachęcana aby odpowiadać na pytania, głosować, a nawet śpiewać razem z trenerami „Szantę z Archipelagu Skarbów”. Chętni uczniowie na Festiwal Twórczości z dnia na dzień przygotowują wiersze, plakaty, piosenki lub prezentacje o tematyce zbieżnej z poruszaną w programie.

            Gmina Kochanowice  od kilku lat  z sukcesem wspiera i finansuje  ten cenny, rekomendowany  program profilaktyczny. Chcielibyśmy wyrazić w imieniu uczniów i nauczycieli serdeczne podziękowania p. Wójtowi – I. Czechowi, Radzie Gminy i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kochanowicach za wsparcie finansowe, okazywaną troskę i zrozumienie, że dobrze zrealizowane działania profilaktyczne i wychowawcze z młodzieżą procentują w ich dorosłym życiu. Doświadczenia uczestnictwa w programie absolwentów naszej szkoły pokazują, że nasi uczniowie nie boją się wyzwań, wymagań, wysiłku i pracy nad sobą ku lepszemu życiu.

Uczennica z Lubecka na podium XIV Wojewódzkiego Konkursu Literackiego

Już po raz czwarty uczniowie naszej szkoły brali udział w Wojewódzkim Konkursie Literackim „Twój talent – szansą na lepszy świat”. I po raz kolejny nasza wychowanka zdobyła najwyższe laury.  W tegorocznej edycji wzięły udział dwie uczennice z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Konstantego Damrota w Lubecku. I miejsce w kategorii klas od VIII do III gim. wywalczyła Olga Petryk. Warto podkreślić, że nasza wychowanka wygrała w najliczniej reprezentowanej grupie wiekowej. Wręczenie nagród odbyło się podczas uroczystej gali 8 czerwca w Zespole Placówek Oświatowych im. Unii Europejskiej w Boronowie.

Serdecznie gratulujemy Oldze i życzymy dalszych sukcesów oraz rozwijania swoich talentów.

K. Matusek

Drodzy Rodzice

Drodzy Rodzice!

Z powodu upałów, aby zapewnić dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki do nauki dyrektor szkoły podejmuje decyzję o:

  1. Zapewnieniu każdemu uczniowi wody mineralnej
  2. Skrócenie zajęć lekcyjnych do 30 minut

W związku ze skróceniem lekcji ulegają zmianie również godziny dowozów i odwozów oraz obiadu. Bardzo proszę o pisemną deklarację od rodziców, którzy potrzebują zapewnić dziecku pobyt na świetlicy do godzin późniejszych niż wskazane.

Pozdrawiam
Monika Kukowka

Dowóz I –  bez zmian            Dowóz II – 7:55 Pawełki, 8:00 Kochcice, 8:15 Glinica

Lekcje:

  1. 7:45 – 8:15
  2. 8:25 – 8:55
  3. 9:05 – 9:35
  4. 9:45 – 10:15
  5. 10:25 – 10:55 – OBIAD
  6. 11:15 – 11:45
  7. 11:55 – 12:25 – ODWÓZ I
  8. 12:35 – 13.05 – ODWÓZ II

Uczymy się pomagać….. VII Piknik Zdrowia w Leśniczówce Lubliniec

 Dnia 6 czerwca 2019 r. przy sprzyjającej letniej pogodzie odbył się  VII Piknik Zdrowia w Leśniczówce Lubliniec. Uczniowie klas I-III Publicznej Szkoły Podstawowej z Lubecka mieli okazję uczestniczyć w warsztatach pierwszej pomocy prowadzonych przez absolwentów i uczniów Szkolnego Koła PCK Zespołu Szkół Ogólnokształcąco- Technicznych w Lublińcu. Uczniowie podzieleni na cztery zespoły wykazywali się umiejętnościami udzielania pierwszej pomocy w scenkach rodzajowych. Każda scenka różniła się od siebie tematyką oraz miejscem wypadku.

Piknik wzbogacili swoją wiedzą i doświadczeniem strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej z Lubecka oraz funkcjonariusz Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu. Pokaz sprzętu służącego do codziennej  pracy mundurowych: wozu strażackiego i motocykla policyjnego, były dużą atrakcją dla uczniów. Poza zdobywaniem i utrwalaniem zasad udzielania pierwszej pomocy, był czas na wspólne integracyjne ognisko.

Serdeczne podziękowania i słowa uznania należą się naszym wspaniałym wolontariuszom, którzy swoją bezcenną, profesjonalną wiedzę z zakresu ratowania zdrowia i życia potrafią przekazywać w praktyczny sposób najmłodszym dzieciom, Ochotniczej Straży Pożarnej z Lubecka, funkcjonariuszowi Wydziału Ruchu Drogowego KPP . Praktyka czyni mistrza, liczymy, że zdobyte przez uczniów doświadczenie i wiedza w zakresie pierwszej pomocy, będą procentowały w ich dorosłym życiu.

Fascynujące zajęcia z przyrody na Uniwersytecie w Częstochowie

28 maja uczniowie klas VI i VII naszej szkoły uczestniczyli w warsztatach z przyrody na Uniwersytecie w Częstochowie. W trakcie zajęć uczestnicy zgłębiali tajniki łańcucha DNA, jak również mieli okazję wyodrębnić i zobaczyć roślinną cząsteczkę DNA, korzystając z przyrządów laboratoryjnych. Uczniowie zapoznali się z historią i rodzajami cukru oraz samodzielnie badali zawartość cukru w popularnych napojach. Dowiedzieli się też jaki wpływ ma cukier na organizm ludzki w zależności od spożywanej ilości. Warsztaty na Uniwersytecie rozbudziły ciekawość uczniów i chęć pogłębiania wiedzy przyrodniczej.

CZYTAJMY Z MAMĄ …

Zwykle w szkole odbywają się spotkania z cyklu „Czytajmy razem” – to dobra, kilkuletnia praktyka placówki. Majowy czas, to okazja, by zaprosić mamusie i wspólnie spędzić popołudnie. Gościliśmy też Osobę – niespodziankę, czyli mamę jednej z mam, panią Józefę Jędrysik, która nie tylko wytworzyła ciepłą, serdeczną atmosferę wokół siebie, ale również podzieliła się cennym doświadczeniem, jak przekuć trudności w sukces, umieć dostosować umiejętności do zmieniających się możliwości. Słabowidzący i niewidomi również mogą być miłośnikami dobrej książki czy czytelnikami czasopism. Kto kocha czytać, zawsze będzie szukał sposobu, by móc zaspakajać ciekawość świata. Pani zaprezentowała alfabet Braille’a, urządzenie do pisania znaków, ciekawie opowiedziała o drodze do powstania punktowego pisma i płynnie przeczytała tak zapisany tekst. Okazało się, że nawet zakodowanie słowa „mama” dla niewtajemniczonych jest trudne, ale trening czyni mistrza, co nasz gość udowodnił.

Drugą część spotkania wypełniły występy dzieci, które bawiąc się w młodych poetów, zostały twórcami pierwszych w życiu wierszy. Miały okazję wyrecytować swoje strofy przed zebraną publicznością, czytały też bajkę terapeutyczną i wybrane utwory literatury dziecięcej. Na zakończenie odbyły się warsztaty, podczas których dzieci wraz z mamusiami zrobiły makaronową biżuterię. Większość zdecydowała się na korale, ale powstały również oryginalne bransoletki, wynik połączonej inwencji twórczej duetów.

Mamom z okazji ich święta, życzymy wszystkiego najlepszego, a cóż może być bliższe sercu, niż pociecha z dzieci.

Wycieczka przedszkolaków

W poniedziałek, 03.06.2019r. przedszkolaki wyruszyły na wycieczkę do ,,Yellonkowa” w Kochcicach. Celem wycieczki było kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej. W Yellonkowie przedszkolaki mogły skorzystać z licznych atrakcji między innymi z parku linowego, huśtawek, koników, ścianki wspinaczkowej, tuneli, zjeżdżalni. Zadowolone,  nieco zmęczone  i pełne wrażeń wróciły do przedszkola.