Egzaminy

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII. Po raz pierwszy egzamin zostanie przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019.

Więcej informacji:
www.cke.edu.pl
www.cke.edu.pl – Informator

Egzamin ósmoklasisty – filmy informacyjne Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej.

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Centralna Komisja Egzaminacyjna informują, że na oficjalnym kanale Centralnej Komisji Egzaminacyjnej youtube zostały zamieszczone filmy informacyjne o egzaminie ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/2019. Prosimy zatem nauczycieli, uczniów i rodziców o zapoznanie się ze wskazanymi wyżej materiałami.

Link do filmów

źródło: http://www.kuratorium.katowice.pl


Egzamin gimnazjalny

Egzamin w klasie trzeciej gimnazjum obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych na trzecim i wcześniejszych etapach edukacyjnych.

Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: ‎
– humanistycznej z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z zakresu języka ‎polskiego,
– matematyczno-przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych i z zakresu ‎matematyki,
– z języka obcego nowożytnego.

Informacje i komunikaty na stronie:

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej cke.gov.pl