Historia i teraźniejszość w jednym. Akcja “Przerwany marsz” w Lubecku

Każde rozpoczęcie kolejnego roku szkolnego wygląda dość podobnie: odświętnie ubrani uczniowie, niby ci sami, co w poprzednim roku, ale jakby starsi, dojrzalsi…..Nauczyciele, zabiegani prawie tak samo, jak w czerwcu i rodzice pierwszaków – kto wie, czy bardziej nie przeżywający tego dnia, niż ich siedmioletnie pociechy. Dla części pedagogów, których staż zawodowy jest dłuższy niż metryka ósmoklasistów i przeżyli już takich uroczystości sporo, prawie rutyna…
W tym roku jednak w Szkole Podstawowej w Lubecku otwarcie roku szkolnego wyglądało zupełnie inaczej. Powodem były obchody 80-tej rocznicy wybuchu II wojny światowej, na które zaproszeni zostali ci spośród mieszkańców miejscowości, którym nie dane było normalnie rozpocząć roku szkolnego we wrześniu 1939. Pokolenie dzieci wojny, urodzonych przed i w trakcie tego tragicznego czasu, symbolicznie “odrobiło” historyczne zaległości i mogło po 80 latach zobaczyć młodych Polaków, zaczynających kolejny rok swej edukacji. Dzięki akcji “Przerwany marsz” dziadkowie i pradziadkowie mogli nie tylko obejrzeć swoje wnuki, ale i przeżyć wzruszające chwile w czasie tej podniosłej uroczystości.

Obchody rocznicowe rozpoczęła uroczysta msza święta w sanktuarium w Lubecku, na którą przybyli nie tylko dzisiejsi uczniowie, ale także seniorzy, wzrastający w straszliwych wojennych latach. Obecni byli także goście specjalni – pan poseł Andrzej Gawron, sekretarz Gminy Kochanowice, p. Andrzej Domagała, inspektor oświaty p. Agnieszka Naporowska, lubeccy radni pp. Irena Kompała i Marian Widera. Ksiądz proboszcz Andrzej Bartysiewicz nawiązał w kazaniu do rocznicy wybuchu II wojny światowej, nie pominął jednak współczesnych odniesień. Szczególnie serdeczne słowa skierował do rozpoczynających naukę w szkole “pierwszaków”, którym zostały poświęcone tornistry.
Po mszy jej uczestnicy udali się do szkoły w Lubecku, na uroczystą akademię, przygotowaną przez miejscowych nauczycieli. Na odświętnie przystrojonej, dzięki zaangażowaniu p. Justyny Pawełka, sali gimnastycznej zasiedli wspólnie wnukowie, rodzice i dziadkowie. Po powitaniu wszystkich obecnych przez p. dyrektor Monikę Kukowka, wspólnie odśpiewano hymn państwowy. Następnie w krótkim montażu literacko-muzycznym, przygotowanym przez pp. Annę Andryszczak i Małgorzatę Kos, uczennice klasy siódmej, Natalia Burzyk i Sonia Dudzik zaprezentowały okolicznościowe wiersze. Wszyscy seniorzy z pokolenia 1939 otrzymali na pamiątkę spotkania czerwone róże; mieli okazję także przy kawie powspominać dawne czasy i podzielić się wrażeniami z uroczystości.
W tym czasie uczniowie już byli w swoich klasach, gdzie od wychowawców otrzymali najważniejsze informacje dotyczące roku szkolnego. Wszak naukę czas zacząć!
Na koniec wypada podziękować Gościom-Seniorom za przybycie na tę skromną, szkolną uroczystość. Wszystkim, którzy brali udział w przygotowaniach obchodów wybuchu II wojny światowej, było niezwykle miło, że poświęciliście swój czas, swoje zdrowie i przyjęliście nasze zaproszenie. Oby doświadczenia Waszego pokolenia jak najdłużej mogły być dla młodego pokolenia wskazówką i wzorem na współczesne czasy. Dziękujemy!!!!

Krzysztof Ciach

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/20

Inauguracja roku szkolnego poniedziałek 2 września:
msza święta 8.30, uroczysta akademia,spotkanie z wychowawcami klas.

DOWOZY UCZNIÓW
Poniedziałek (02.09.2019)
8:00 Pawełki
8:15 Glinica

Odwóz uczniów po zakończeniu uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego około godziny 10:15

Akcja: Przerwany Marsz

Organizator projektu – Stowarzyszenie Dumni z Polski, zachęca do zgłaszania się do akcji pn. „Przerwany Marsz…”, polegającą na wspólnej inauguracji 2 września 2019 r. nowego roku szkolnego 2019/2020. W 80 – tą rocznicę wybuchu II wojny światowej, Seniorzy, którym wojna przerwała edukację we wrześniu 1939, wraz z dziećmi i młodzieżą, inaugurując nowy rok szkolny 2019/ 2020 symbolicznie dokończą przerwaną przed laty naukę..
Każdy podmiot – szkoła, placówka oraz instytucja, który pragnie uczcić pamięć Polskich Dzieci Wojny może zapoznać się ze szczegółami przedsięwzięcia na dedykowanej stronie internetowej i dokonać swojej rejestracji poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie: www.przerwanymarsz.pl
Jednym z elementów akcji jest dzielenie się przebiegiem i efektami zorganizowanych działań. Na własnych stronach internetowych oraz portalach społecznościowych należy publikować zdjęcia ze szkolnych klas z udziałem Seniorów (z hasztagiem #PrzerwanyMarsz), które będą stanowiły swego rodzaju niezapomniany znak czasu.
Zatem 2 września 2019, w 80-tą rocznicę wybuchu II wojny światowej, młode pokolenie Polaków razem z osobami urodzonymi do 8 maja 1945 r., wspólnie powinno przybyć na inaugurację nowego roku szkolnego 2019/2020. Przekroczenie progów szkół/klas przedstawicieli wojennego pokolenia w sposób symboliczny dokończy ich przerwaną przed osiemdziesięciu laty edukację.

Opracowano na podstawie materiałów nadesłanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

Wakacje na sportowo!

Darmowe wakacyjne zajęcia
sportowo – ruchowe na boiskach!

Serdecznie zapraszamy do udziału w zajęciach sportowo – ruchowych organizowanych
na boiskach wielofunkcyjnych znajdujących się przy
remizie OSP w Kochcicach ul. Parkowa 25
oraz Publicznej Szkole Podstawowej w Lubecku ul. Lipska 21.

PIŁKA NOŻNA, PIŁKA RĘCZNA

SIATKÓWKA, ZUMBA, KOSZYKÓWKA

GRY I ZABAWY RUCHOWE


Dokładne harmonogramy pracy animatorów są dostępne na stronie internetowej Urzędu Gminy www.kochanowice.pl oraz na tablicach ogłoszeń przy szkołach i obiektach sportowych.

Zapraszamy!

Plakat Wakacje na sportowo!

harmonogram lipiec 2019 Lubecko(1)

harmonogram sierpień 2019 Lubecko

Minął kolejny rok szkolny

Drodzy Rodzice,

Minął kolejny rok szkolny. Rozpoczęły się upragnione przez wszystkich wakacje. Jest to również czas na chwilę refleksji, co nam ten rok przyniósł,  jakie były doświadczenia, czego się nauczyliśmy, co chcemy  zabrać na dalszą podróż, a o czym po prostu zapomnieć.
Pamiętajmy, ze choć wszyscy patrzymy na świadectwa, to nie zapominajmy, że nie są one żadną miarą wartości człowieka. Najważniejsze, aby Wasze dziecko, bez względu na to czy ma 7 lat czy może 16 – usłyszało słowa, za którymi stoi najważniejszy komunikat: Kocham Cię. Pamiętajmy, że tak naprawdę dziecka nie określa żadna ocena szkolna, lecz praca nad sobą i wysiłek, jaki musiało włożyć, by być w miejscu, w którym jest obecnie. Uczniowie naszej szkoły rzetelnie
w tym roku pracowali. Jestem wdzięczna moim nauczycielom za zaangażowanie w pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą. Dzięki takiej postawie pedagogów szkoła żyła, przynosiła radość, satysfakcję uczniom rodzicom
i im samym. Pragnę podkreślić, iż jak co roku w naszej szkole odbywało się wiele zajęć pozalekcyjnych: zaplanowanych w arkuszu organizacyjnym, ale również kontynuowane były zajęcia z projektu „Bliżej wiedzy w Gminie Kochanowice” oraz z projektu „Eksperci projektowania”. Wiele zajęć pozalekcyjnych nauczyciele prowadzili także z własnej inicjatywy. Uczniowie brali udział w różnorodnych konkursach/zawodach i odnosili wiele sukcesów. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tegorocznych wyników sprawdzianu po ósmej klasie oraz z  wyników egzaminów gimnazjalnych. Ponadto, jak co roku organizowaliśmy uroczystości środowiskowe, włączaliśmy się w działania środowiska, szczególnie poprzez przygotowanie programów artystycznych oraz wolontariat.
Dziękujemy Państwu za współpracę i zaufanie. Razem tworzymy naszą rzeczywistość. Tylko dzięki spotkaniom i rozmowom możemy na bieżąco cieszyć się lub rozwiązywać doraźne problemy – one były, są i będą nam zawsze towarzyszyły. Najważniejsze, aby darzyć się szacunkiem i zaufaniem.
Pragnę również podziękować Radzie Rodziców za współpracę. Zrealizowaliśmy razem wiele ciekawych pomysłów dla dzieci/młodzieży.

A teraz już nadszedł czas odpoczynku, życzę wszystkim rodzicom oraz raz jeszcze wszystkim dzieciom i młodzieży cudownych i bezpiecznych wakacji.

Pozdrawiam
dyrektor M. Kukowka

Nie do wiary, jak szybko płynie czas,……

19 czerwca br. w naszej szkole – podobnie jak w każdej w Polsce, zakończył się dla uczniów kolejny rok szkolny. Pożegnaliśmy ósmoklasistów i po raz ostatni – gimnazjalistów. Wielu naszych absolwentów opuszczało mury szkoły z łezką w oku… Spędzali tu przecież dużo czasu…
Zawsze gdy coś się kończy, pojawiają się wspomnienia. Będziemy ich mieli wiele. Był to rok, w którym nauczyciele, uczniowie, rodzice brali udział w licznych, różnorodnych imprezach i konkursach upamiętniających 100 Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Nasza szkoła pozyskała Zieloną Pracownię, w której mogą się uczyć i rozwiać następne roczniki młodego pokolenia. Uczestniczyliśmy w wydarzeniach i konkursach międzynarodowych, ogólnokrajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i naszych – miejscowych. O wydarzeniach z pierwszego półrocza mijającego roku szkolnego pisaliśmy w podsumowaniu I semestru, II – przyniósł wcale nie mniej tych, o których warto przypomnieć.
W lutym zajęliśmy się tematem rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Rodzice i uczniowie zostali zapoznani z terminami oraz zasadami, które będą obowiązywały w nadchodzącym roku szkolnym.
Wzięliśmy aktywny udział w Międzynarodowym programie eTwinning, w ramach którego uczestnicy realizowali projekt z języka angielskiego ,,All About Us!” oraz ,,Challenge Accepted!”, a także niemieckiego: ,,Deutsche Sprache Spielen und Lernen”. Był to także miesiąc kampanii Bezpieczny Internet i przygotowywaliśmy się do kolejnej edycji Regionalnych Spotkań Młodych Recytatorów.

Marzec przyniósł X Wiosenny Turniej Warcabowy, w którym oczywiście uczestniczyliśmy oraz XIII edycję ,,Sudoku w Lublińcu”. Emilia Feliks zajęła II miejsce.
21.03. nasi uczniowie po raz pierwszy wzięli udział w Dniu Technologii w Edukacji.
Wiktoria Gwóźdź oraz Julia Jerominek zajęły I miejsce w Powiatowym Konkursie ,,Lubliniec – my city/meine Stadt”, a Patrick Sowa z IIIB – II miejsce w konkursie ,,Mistrz Języka Niemieckiego”. Troje gimnazjalistów – Pielat Agata, Zalas Emilia i Sowa Patrick wykazało się znakomitymi
umiejętnościami z języka angielskiego i zakwalifikowało się do Etapu Rejonowego Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego. Nasi uczniowie uczestniczyli również w XII Regionalnym Konkursie z Języka Angielskiego dla uczniów klas IV-VIII SP oraz uczniów gimnazjum, organizowanym przez Jurajskie Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych. Cztery uczennice – Zalas Emilia, Pielat Agata z klasy III gimnazjum oraz Jerominek Julia i Kokot Karolina z klasy VIII SP zdobyły wymaganą ilość punktów i zakwalifikowały się do II etapu. Agata Pielat została Laureatką.

Czytaj dalej

Uroczyste zakończenie projektów eTwinning

17 czerwca 2019 r. w  naszej szkole miała miejsce uroczystość podsumowująca rrealizację międzynarodowych projektów eTwinning z języka niemieckiego i języka angielskiego.
Spotkanie, w którym uczestniczyli pani Dyrektor, zaproszeni nauczyciele, Rodzice i uczniowie realizujący działania projektowe, było doskonałą okazją do prezentacji materiałów audiowizualnych przygotowanych przez nauczycieli i uczniów szkoły.
Z języka niemieckiego uczniowie klas II i VI realizowali projekt pt. „Gry i zabawy w języku niemieckim”. W przygotowanie zadań projektowych zaangażowani byli uczniowie i nauczyciele z 10 europejskich szkół, m.in. z Turcji, Grecji, Słowenii i Chorwacji. Wśród tak licznej grupy szkół znalazła się także nasza szkoła wraz z opiekunem grupy p. Ewą Lesik. Celem projektu było opracowanie książeczki z ulubionymi zabawami i grami dzieci z danego kraju, prezentacja własnej szkoły, grupy projektowej, filmów z ulubionymi zabawami polskich dzieci z wykorzystaniem nowoczesnych aplikacji i narzędzi TIK.

Z języka angielskiego zrealizowane zostały cztery projekty eTwinning: „Merry Christams”, „Happy Easter”, „All About Us!” oraz „Challenge Accepted!”. Uczestniczyli w nich uczniowie z klas Va, Vb, VI, VII, VIII oraz III gimnazjum. Pracę uczniów nad projektami koordynowała p. Aleksandra Glińska. Szkołami partnerskimi było aż dziewięć różnych szkół z zagranicy: trzy szkoły z Włoch, dwie szkoły z Hiszpanii, jedna szkoła z Litwy, Słowacji, Grecji i Turcji. Pierwsze dwa projekty polegały na własnoręcznym wykonaniu kartek bożonarodzeniowych i wielkanocnych, jak również opisaniu polskich tradycji i zwyczajów związanych ze świętami Bożego Narodzenia oraz świętami Wielkiej Nocy w języku angielskim. Dwa pozostałe projekty miały na celu wykonanie przez uczniów zadań językowych w formie prezentacji multimedialnych i krótkich filmów na różne tematy, m.in. „Moja szkoła”, ,,Moje miasto rodzinne”, „Kuchnia polska”, „Święta obchodzone w Polsce”, „Interesujące miejsca do zwiedzenia w Polsce”.
Wspólna praca w projektach z uczniami i nauczycielami z zagranicznych szkół była wspaniałą przygodą i ubogacającym doświadczeniem. Wszyscy uczestnicy wykazali się dużym zaangażowaniem, kreatywnością i przedsiębiorczością. Udział w programie eTwinning pozwolił uczestnikom na udoskonalenie kompetencji porozumiewania się w językach obcych.

Autorzy tekstu: Ewa Lesik i Aleksandra Glińska