Bezpieczna i przyjazna szkoła. Procedury. Gdzie szukać pomocy?

 W naszej szkole od zawsze wiele działań i uwagi poświęca się bezpieczeństwu uczniów w szkole oraz poza jej murami. Świadczy o tym szeroki wachlarz działań  podejmowanych przez dyrekcję oraz nauczycieli we współpracy z Radą Rodziców celem utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa wszystkich członków społeczności szkolnej. Bezpieczeństwo to fundament działań wychowawczo-profilaktycznych szkoły, które systematycznie podlegają ewaluacji. Od kilku lat w szkole zostały opracowane i praktycznie funkcjonują: Procedury Postępowania Nauczycieli i Pracowników Publicznej Szkoły Podstawowej im. K. Damrota w Lubecku w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.  Na początku każdego roku szkolnego ten dokument podlega aktualizacji przez pedagoga szkolnego, a  uczniowie, rodzice oraz nauczyciele i pracownicy szkoły zostają zapoznani z jego treściami do końca września danego roku szkolnego.  W szkole udostępniona jest również baza danych zawierająca dane placówek udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej  uczniom i rodzicom w trudnych życiowo sytuacjach.

procedury2018Lubecko

Czytaj dalej

Pierwszaki na tropie dinozaurów

Rodzice uczniów klasy pierwszej sprawnie zebrali wpłaty na Radę Rodziców działającą przy naszej szkole i otrzymali nagrodę pieniężną.  Dzięki temu, udało się dzieciom pojechać  do pobliskiego Muzeum Paleontologicznego w Lisowicach i uczestniczyć w lekcji muzealnej.  Ciekawie prowadzone zajęcia poszerzyły ich wiedzę o dinozaurach, sposobach pozyskiwania wiedzy o tak dawnych czasach, zawodach archeologa i paleontologa. Warto poznawać perełki turystyczne najbliższej okolicy, muzeum choć małe, ciągle się rozwija i rozszerza ekspozycję o nowe eksponaty atrakcyjnie je prezentując.

Mała ojczyzna – nasze miejsce na Ziemi.

Dziękujemy rodzicom nie tylko za fundusze, ale również przykład owocnej współpracy.

Drodzy Rodzice!

Uwzględniając Państwa prośbę o umożliwienie spotkań klasowych z wychowawcą, informuję że 21 maja o godz. 1600 odbędą się takie spotkania w klasach. Natomiast dla zainteresowanych rodziców rozmowa  z nauczycielami poszczególnych przedmiotów są możliwe na świetlicy szkolnej od 1530.

Pozdrawiam
Monika Kukowka

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2019 poradnik

Szanowni Państwo!

Firma VULCAN obsługująca system elektronicznej rekrutacji opracowała i udostępniła bezpłatny poradnik dla Kandydatów i ich Rodziców „Jak dostać się do szkoły średniej w 2019 roku?”. Poradnik można pobrać wchodząc na stronę https://2roczniki.pl

Publikacja szczegółowo omawia wszystkie kluczowe kwestie związane z procesem rekrutacji. Znajdą w niej Państwo m.in. podpowiedzi jak skonstruować dobrą listę preferencji, jakich błędów nie popełniać, jak przebiega proces rekrutacji, od czego zależy pierwszeństwo kwalifikacji, jak zwiększyć swoje szanse oraz wiele innych cennych informacji i porad. Zachęcamy do skorzystania z powyższego opracowania.

Rekrutacja dla absolwentów szkół podstawowych oraz gimnazjów powiatu Lublinieckiego

Szanowni Państwo,

13 maja rozpocznie się etap rekrutacji dla absolwentów szkół podstawowych oraz gimnazjów. Powiat Lubliniecki tradycyjnie bierze udział w elektronicznej rekrutacji. Sam proces rekrutacji w tym roku będzie przebiegał podobnie jak w poprzednich latach. Aby wziąć udział w rekrutacji uczeń musi się zarejestrować w systemie. Żeby to uczynić, należy się udać na stronę internetową: https://slaskie.edu.com.pl/

Na powyższej stronie, w zależności od szkoły, do której uczęszcza uczeń, należy kliknąć w odpowiedni prostokąt (niebieski dla uczniów szkół podstawowych; zielony dla gimnazjalistów) i dalej postępować zgodnie z pojawiającymi się wskazówkami. W systemie będzie także można skorzystać z wyszukiwarki szkół, które uczestniczą w elektronicznej rekrutacji. Po założeniu konta w systemie i ustaleniu szkół i oddziałów (klas), którymi jest zainteresowany uczeń, należy ustalić listę preferencji.

W elektronicznym wniosku należy wybrać maksymalnie trzy szkoły. Ważna jest kolejność – klasa w szkole, która jest na pierwszym miejscu listy jest traktowana jako klasa pierwszego wyboru. O dostaniu się do wybranej klasy w wybranej szkole decydują punkty m.in. za oceny na świadectwie ukończenia szkoły, za wyniki egzaminu gimnazjalnego/sprawdzianu ósmoklasisty, czy za inne osiągnięcia. Konieczne jest wskazanie oddziału (klasy) lub oddziałów (klas), którymi uczeń jest zainteresowany w danej szkole.

Najpierw należy wpisać te klasy, w których uczeń chce się uczyć najbardziej. System informatyczny będzie najpierw próbował przydzielić ucznia do tej klasy, która jest na pierwszym miejscu listy preferencji. Jeśli okaże się, że uczeń ma za mało punktów, będzie próbował przydzielić do klasy znajdującej się na drugim miejscu listy itd. Rekrutacja powinna przebiegać według poniższego schematu:

Wypełnienie i złożenie wniosku do szkoły ponadpodstawowej

Wniosek należy wypełnić za pośrednictwem swojego konta internetowego:

–     udać się na stronę www.slaskie.edu.com.pl i wybrać właściwą rekrutację (dla absolwentów szkół podstawowych lub gimnazjalnych)

–     ułożyć listę preferencji,

–     wypełnić pozostałe pola formularza,

–     wydrukować wypełniony formularz (na wydrukowanym wniosku nie wolno nanosić już żadnych zmian),

–     podpisać formularz

–   dostarczyć formularz do szkoły pierwszego wyboru (gdzie zostanie zweryfikowany pod względem zgodności z danymi w systemie). Wraz z wnioskiem należy złożyć oryginał lub kopię zaświadczenia egzaminu gimnazjalnego/sprawdzianu ósmoklasisty oraz  oryginał lub kopię świadectwa, a także inne dokumenty wymagane przez daną szkołę. Szkoła pierwszego wyboru to szkoła, która uruchamia oddział (klasę) znajdujący się na pierwszym miejscu listy preferencji kandydata, czyli ten, na którym najbardziej kandydatowi zależy.

Zgodnie z decyzją Śląskiego Kuratora Oświaty cały ten etap (rejestracja kandydatów) zakończy się 25 czerwca 2019 r. W załączeniu przesyłam terminarz poszczególnych etapów rekrutacji stanowiący załącznik do niniejszej decyzji. Ponadto dodatkowe informacje dot. rekrutacji można znaleźć na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach: http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/category/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja/

W przypadku pytań dotyczących rekrutacji do poszczególnych szkół i wymaganych dokumentów polecam bezpośredni kontakt ze szkołami:

  1. Zespół Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu – tel.: (34) 351 14 33http://www.mickiewicz.net.pl/
  2. Zespół Szkół Ogólnokształcąco -Technicznych w Lublińcu – tel.: (34) 351 14 31, http://www.zsot.lubliniec.pl/
  3. Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu – tel.: (34) 351 14 32, http://www.zszlubliniec.pl/
  4. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu – tel.: (34) 351 14 36, http://www.ckziulubliniec.pl/

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty naszych szkół. Prosimy także o rozpropagowanie informacji wśród uczniów i rodziców oraz zapoznanie uczniów z systemem np. na lekcjach informatyki, czy na zajęciach z wychowawcą.

terminy postępowania rekrutacyjnego 2019-2020

W Lubecku o Konstytucji nie zapominają

W tym roku kalendarz szkolny zadecydował, że w kwietniu uczniowie szkół mieli sporo dni wolnych od nauki. Pomimo tego, uczniowie szkoły podstawowej w Lubecku zdążyli przygotować uroczysty apel, poświęcony rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczennice klasy szóstej zaprezentowały okolicznościowe wiersze oraz przedstawiły historyczny zarys sytuacji państwa polskiego w owym czasie. Program wzbogaciła również subtelna oprawa muzyczna, złożona z fragmentów utworów muzyki klasycznej. Dla wszystkich uczniów szkoły, zarówno tych nieco starszych, jak i najmłodszych, apel okazał się bardzo pożyteczny. Nie tylko przypomniał wspaniałe i skomplikowane dzieje naszej Ojczyzny, dostarczył jednocześnie -dzięki recytacji uczennic – wielu wrażeń artystycznych.
Cała uroczystość miała miejsce w ostatnim dniu kwietnia, jeszcze przed majowym świętem. Dzięki temu najmłodsi uczniowie mogli lepiej zrozumieć, dlaczego na domach i budynkach publicznych pojawiły się tak licznie biało-czerwone flagi.

Krzysztof Ciach

Rodzinne Świętowanie

Już po raz kolejny w Lubecku 4 maja 2019 r. miało miejsce Rodzinne Świętowanie, będące częścią uroczystości związanych z Regionalną Pielgrzymką Rolników do Sanktuarium Matki Boskiej Lubeckiej i Ogólnopolskiego Konkursu Orki Zabytkowymi Traktorami.
Na obchody święta św. Izydora Oracza licznie przybyli uczniowie i nauczyciele naszej szkoły. Młodzi artyści zaprezentowali przygotowany specjalnie na tę okazję program artystyczny: piosenki, tańce, inscenizację. Jednym z najcenniejszych regionalnych skarbów jest gwara, dlatego w repertuarze nie zabrakło również bajki opowiedzianej po śląsku.
Zaangażowanie naszych wychowanków od lat służy budowaniu więzi z Małą Ojczyzną, uczy szacunku do tradycji i wartości pielęgnowanych przez przodków, szczególnie do pracy na roli.
Na pochwałę zasługuje także bezinteresowna pomoc szkolnych wolontariuszy podczas sobotniego świętowania.

A.J.K
A.A

Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym

25 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 3 w Lublińcu uczniowie naszej szkoły uczestniczyli  w powiatowych eliminacjach turnieju „Bezpieczeństwo w Ruchu
Drogowym”. Pierwszy etap zawodów polegał na rozwiązaniu testu, zawierającego pytania dotyczące zagadnień ruchu drogowego. Po części pisemnej, zawodnicy musieli wykonać zadania praktyczne, w skład których wchodziło pokonanie na rowerze toru przeszkód oraz zaprezentowanie umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Dzięki bardzo dobrej znajomości znaków i zasad poruszania się rowerzystów w  ruchu drogowym uczeń naszej szkoły Szymon Wacławek zajął indywidualnie 3 miejsce w kategorii uczniów szkoły podstawowej. Nasza drużyna w składzie Agnieszka Grabolus, Agnieszka Dzida, Bruno Duda, Szymon Wacławek zajęła IV miejsce. Grupę gimnazjalistów reprezentowali uczniowie Adam Kochelt, Tomasz Pawołka, Mateusz Zazgórnik.

Ewa Lesik

Kartki z Litwy, Hiszpanii i Włoch dotarły!

Tuż przed Świętami Wielkanocnymi do naszej szkoły dotarły tak bardzo wyczekiwane kartki świąteczne z trzech zagranicznych szkół: litewskiej, hiszpańskiej i włoskiej. Otrzymali je uczniowie z klas 5a, 5b i 6, którzy wzięli udział w projekcie z języka angielskiego i plastyki pt. „Happy Easter!” w ramach międzynarodowego programu eTwinning. Dzieci z wielkim zaciekawieniem odebrały zaadresowane do nich kartki świąteczne, które własnoręcznie wykonali ich koledzy z zagranicy. Następnie z radością odczytali napisane specjalnie dla nich piękne życzenia w języku angielskim. Uczniowie mieli również szansę zapoznać się z opisem tradycji i zwyczajów wielkanocnych na Litwie, w Hiszpanii i we Włoszech.

Interdyscyplinarny Konkurs Informatyczno-Fizyczny

Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli na początku kwietnia w Powiatowym Konkursie Interdyscyplinarnym, który odbył się w Zespole Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu. Patronat honorowy nad konkursem objął starosta Joachim Smyła Po przeprowadzeniu eliminacji szkolnych przez p. Dorotę Sawicką i Ewę Lesik wyłoniono trzy drużyny dwuoosbowe w składzie: Katarzyna Andryszczak i Wiktoria Gwóźdź, Radosław Poloczek i Agnieszka Wacławek, Piotr Osuch i Adam Janisz.  Podczas konkursowych zmagań uczniowie zmierzyli się najpierw z zadaniami z zakresu informatyki. W kolejnej części konkursu drużyny prezentowały przygotowane wcześniej doświadczenia fizyczne, które okazały się niezwykle widowiskową częścią konkursu. Uczniowie byli wspaniale przygotowani, a różnorodność wybranych zagadnień była bardzo duża. Nasi uczniowie otrzymali dyplomy-wyróżnienia oraz drobne upominki.